KS corporate

o nás

Spoločnosť KS corporate, s.r.o. bola založená v roku 2009 a podniká okrem iného v oblasti spracovania účtovnej agendy, poskytovania ekonomického a daňového poradenstva a vedenia kompletnej firemnej administratívy, spracovaní miezd a zakladaní obchodných spoločností.

Svoje služby poskytujeme externým spôsobom, v prípade záujmu je však možné sa dohodnúť na vykonávaní prác vo Vašej spoločnosti. Vykonávame všetky činnosti počínajúc triedením dokladov, zaúčtovaním až po kompletné spracovanie účtovnej závierky. Samozrejme, poskytujeme aj ďalšie služby, a to napríklad založenie spoločnosti a zastupovanie spoločnosti pred orgánmi štátnej správy a zdravotnými poisťovňami, čím Vás odbremeníme od administratívy, ktorá Vás brzdí v podnikaní.

Účtovníctvo vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle ďalších platných daňových a sociálnych zákonov a ich neustálych novelizácií. Záverom by sme len dodali, že z našich osobných skúseností pri vzájomnej dobrej spolupráci každá firma zarobí viac ako zaplatí za vedenie a spracovanie účtovnej agendy a to si málokto uvedomuje, pretože túto prácu berie ako nutné zlo!